พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ybat-Put-out-the-desire-in-your-heart-2561-cover
Watch LaterAdded
ybat-Questions-and-answers-One-Day-Practice-Project-2561-cover
Watch LaterAdded
ybat-dharma-lecture-Triple-Gem-accession-2561-cover
Watch LaterAdded
ybat-meditation-course-dharma-Yonisomanasaksa-Makhachai-8-2560-cover
Watch LaterAdded
ybat-dharma-lecture-find-out-the-truth-from-ourselves-2560
Watch LaterAdded
ybat–meditation-course-Qualifications-of-those-who-achieve-Dharma-cover
Watch LaterAdded
2560-tripitaka-course-900-hours-phra-aphitham-pitaka
Watch LaterAdded
ybat-dharma-answer-dharma-passion-anusai-2560-cover
Watch LaterAdded
ybat-dharma-lecture-sublime-states-of-mind-2560-cover
Watch LaterAdded
YBAT-Dharma-lecture-Why-were-you-born-cover
Watch LaterAdded
ybat-dharma-lecture-perception-Discernment-2560-cover
Watch LaterAdded
YBAT-Mahachat-sermon-ceremony-2560-cover
Watch LaterAdded
tnn24-phuttapanyapirom-digging-gold-from-waste-cover
Watch LaterAdded
600618_poster
Watch LaterAdded
600128
Watch LaterAdded
cover590705_MasterParaku-cover
591231_1
Watch LaterAdded
2559-tripitaka-900-hours-suttantapitaka
Watch LaterAdded
591211_4
ybat-dharma-lecture-the-path-to-end-suffering-cover
Watch LaterAdded

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร