โครงการ ฝึกอาชีพ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และ ปลูกผักปลอดสารพิษ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ ฝึกอาชีพ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และ ปลูกผักปลอดสารพิษ จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวัดจากแดง โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุเศล กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ภาพและข่าวจาก:

วัดบันดาลใจ. (2562). โครงการ ฝึกอาชีพ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และ ปลูกผักปลอดสารพิษ . เข้าถึงได้จาก http://watbundanjai.org/watchakdaeng/news/detail/555


โพสอื่นๆ เกี่ยวข้อง:

โครงการ ฝึกอาชีพ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และ ปลูกผักปลอดสารพิษ