-เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว-Privacy policy

ประกาศเว็บเพจ เกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

วัดจากแดง 16 หมู่ 6 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รับเป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดจากแดงตั้งเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สำนักศาสนศึกษาดีเด่น” จากมูลนิธิพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ภาพ รูปภาพ บทความหรือข้อความภายในเว็บไซต์สามารถนำออกภายนอกเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ได้โดยอ้างอิง แหล่งที่มาจาก https://watchakdaeng.com/ This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

อ่านเกี่ยวกับข้อมูลลิขสิทธิ์ Copyright Info: https://www.watchakdaeng.com/copyright-info/