พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2 สำนักข่าวไทย TNAMCOT

กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระยะทางกว่า 350 กิโลเมตร รวมเก็บขยะได้มากกว่า 3,000 กิโลกรัม โดยขยะเหล่านี้จะทำการคัดแยก และส่งมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางวัดจะนำไป รีไซเคิล เช่น ขวดน้ำดื่มพลาสติก นำไปทำ จีวรพระ หรือ ผ้าไทย ออกอากาศในช่วง ข่าวค่ำ ของ สำนักข่าวไทย อสมท ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวโดย ปริวัตร บุพศิริ

พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะ

กิจกรรมครั้งนี้ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่าย 22 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รณรงค์ลดปริมาณขยะ โดยพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ พร้อมสร้างความตระหนักให้คนไทยเลือกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาเก็บขยะลอยน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 3,000 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว

 

กลุ่ม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2

จังหวัดที่มีปริมาณขยะเยอะที่สุดตามลำดับคือ

  1. ปทุมธา 562 กิโลกรัม
  2. อ่างทอง 259 กิโลกรัม
  3. พระนครศรีอยุธยา 188 กิโลกรัม
  4. กรุงเทพมหานคร 123 กิโลกรัม

ขยะที่พบส่วนใหญ่ คือขยะประเภทรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย โดยเฉพาะ ขวดยาฆ่าหญ้า ขวดพาราควอต กระป๋องยาฆ่าแมลงต่างๆ เก็บได้มากถึง 100 กิโลกรัม

 

พายเรือเพื่อเจ้าพระยากรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพฯ พบว่าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก เหมาะแก่การคมนาคมเท่านั้น ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ตรวจพบไมโครพลาสติกในปลา 3 ชนิด บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา อีกด้วย 

พระมหาประนอม รับผ้าป่าขยะ จากแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกมานานแล้ว มารับถวายผ้าป่าขยะเหล่านี้สู่กระบวนการรีไซเคิล เช่น คัดแยกขยะขวดน้ำดื่มพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ถักทอผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยฝ้าย การใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมสี ช่วยต้านแบคทีเรีย ช่วยลดกลิ่นอับเวลาสวมใส่ เย็นสบายไม่ยับง่าย นำมาตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องตามหลักพระวินัย ด้วยฝีมือชาวบ้านในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า โดยรอบวัดจากแดง เพื่อลดปริมาณขยะให้กับโลก

 

จีวร รีไซเคิล ผ้าบังสุกุล ขวดพลาสติก

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2