ทำบุญ-อุทิศ-พระครูธรรมธรสุมนต์

อัลบั้มภาพ งานรำลึกครบรอบ ๑ ปี วันมรณภาพ หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง

พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต รูปหลวงพ่อสุมนต์ วัดจากแดง

ทำบุญ-อุทิศ-พระครูธรรมธรสุมนต์

 

น้อมรำลึกครบรอบ ๑ ปี วันมรณภาพ หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓


https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/3127249697326506

*หมายเหตุ

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายในวัดจากแดง ในส่วนของผู้ที่มาร่วมงาน  ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
  • งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในครั้งต่อไป จะจัดทุกวันอาทิตย์ ที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือน จนกว่าจะมีพิธีฌาปนกิจ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์: คลิกโทร ๐๒ ๔๖๔ ๑๑๒๒

(สรุป)พินัยกรรม พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก (อัคคมหาบัณฑิต)
ข้าพเจ้าพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก (พูลเจริญ) ขอให้ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ตาย ดังต่อไปนี้

  1. ศพได้มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามบัตรเลขที่ 1718/43 อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์
  2. ถ้ามีการสวดให้เพียง ๓วัน ใช้บทสวด “สาธยายคัมภีร์ปัฏฐาน” ที่เคยจัดสวดบูชาเจดีย์ เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ทุกคนที่มาเชิญร่วมสวดด้วย
  3. การฌาปนกิจหลังจากทางการแพทย์ศึกษาเสร็จแล้ว ไม่ต้องขอพระราชทานเพลิง
  4. ห้ามหล่อรูป ทำเหรียญ ด้วยประการทั้งปวง อัฐิลอยแม่น้ำเจ้าพระยา ห้ามบรรจุ
  5. ขอให้ช่วยกันรักษาพระปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา ให้อยู่คู่วัดประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปชั่วกาลนาน

พระครูธรรมธรสุมนต์
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕


งานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์​ นันทิโก​ (อัคครมหาบัณฑิต)​ อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง​ ขอความร่วมมืองดพวงหรีดที่ทำจากพลาสติก​ หรือ​โฟม​ หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่จะส่งพวงหรีด​ จะใช้หรีดที่เป็น​ต้นไม้​ พัดลม​ ผ้าห่ม​ หรืออื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้​ได้​ จะเป็นประโยชน์​ยิ่ง พระมหาประนอม​ ธมฺมาลงฺกาโร ฝากประชาสัมพันธ์ตามสมควร:


โพสที่เกี่ยวข้อง: บันทึกวีดีโอ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต