พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
บรรยายธรรม เทคนิค การอ่านออกเสียงพระไตรปิฎก
Watch LaterAdded
วารสาร ฉับบที่ 65
Volunteer-Now-for-Our-Common-Future
Watch LaterAdded
1645718810485
sathira-dhammasathan-pray-for-funeral-1
Watch LaterAdded
89472
7856
thepruksa land-1
2564-10-20-Bang-Mueang-Subdistrict-Municipality
Watch LaterAdded
2564-10-19-1
Watch LaterAdded
S__19546394
Watch LaterAdded
3625
Watch LaterAdded
social-development-committee-visit-to-environmental-work-1
appreciate-the-development-work

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร