พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
374425
เทศวันอาสาฬหบูชา
Watch LaterAdded
บรรยายธรรม เทคนิค การอ่านออกเสียงพระไตรปิฎก
Watch LaterAdded
วารสาร ฉับบที่ 65
Volunteer-Now-for-Our-Common-Future
Watch LaterAdded
1645718810485
sathira-dhammasathan-pray-for-funeral-1
Watch LaterAdded
89472
7856
thepruksa land-1
2564-10-20-Bang-Mueang-Subdistrict-Municipality
Watch LaterAdded
2564-10-19-1
Watch LaterAdded
S__19546394
Watch LaterAdded

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร