พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DSC05518
Screenshot 2024-02-06 110722
Screenshot 2023-12-10 122636
1221
ปกเว็บวันวิสาขบูชา2566
69
httpssetth-my.sharepoint.comvgpersonalwanjai_set_or_thEQQrATVBDiVCmBuWR1wTJ2MBz_vKDiBrR9BpNADWZMHX7ge=t0zbZZ (1)
httpssetth-my.sharepoint.comvgpersonalwanjai_set_or_thEQQrATVBDiVCmBuWR1wTJ2MBz_vKDiBrR9BpNADWZMHX7ge=t0zbZZ
Capture
538
KEM01523
ปกรายการ กว้าเปลี่ยนโลก
Watch LaterAdded
315159571_1505768473251541_5574504997091545573_n
374425
เทศวันอาสาฬหบูชา
Watch LaterAdded
บรรยายธรรม เทคนิค การอ่านออกเสียงพระไตรปิฎก
Watch LaterAdded
วารสาร ฉับบที่ 65

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร