พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S__19546394
Watch LaterAdded
3625
Watch LaterAdded
พระราชวัชรบัณฑิต-พิธีเชิญสัญญาบัตรพัดยศ-และผ้าไตร
social-development-committee-visit-to-environmental-work-1
appreciate-the-development-work
weerasak-kowsurat-support-environmental-products
เปลี่ยนขยะสู้โควิด
make-merit-and-donate-plastic-bottles
plastic-recycle-offering-to-his-majesty
Makro separates waste equals waste reduction PPE plastic bottles

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร