พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
dhammar-online-Asalha-Puja-Day-by-siriraj-assembly
Watch LaterAdded
ธัมมาจริยะ-พระมหาซอ-2564
Watch LaterAdded
bodhisikkha-andrographis-paniculata
รู้ทันปากท้อง-how-to-restrain-oneself
Watch LaterAdded
Come-Home-Act-on-the-Dharma-Thai-PBS
Watch LaterAdded
รู้ทันปากท้อง-how-to-suppress-anger
Watch LaterAdded
2nd-priesthospital-offering-the-covid-19-vaccine
pay-homage-to-the-Thera
ybat-catechism-the-d-debate-of-king-milinda-2564-web
Watch LaterAdded
donate-help-monks-people-from-covid-19-1
make-merit-Sodium-Chlorite-Spray-bottle-2
บรรยายธรรมออนไลน์-วันวิสาขบูชา-ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
Watch LaterAdded
visakha-bucha-day-bia-2564
Watch LaterAdded
PriestHospital-offering-the-COVID-19-vaccine-2
น้อมรำลึกถึง-พระครูธรรมธรสุมนต์-นนฺทิโก-
Watch LaterAdded
7hd-new-ideas-contest-Thinking-garbage
Watch LaterAdded
Vegetable-Plantation-Environmental-Learning-Center-1
พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แด่ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรโสภณ-วัดจากแดง

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร