ตอบปัญหาธรรม “บันไดขั้นที่ ๕” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ “บันไดขั้นที่ ๕” หลักสูตรจิตตภาวนา ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการ จิตตภาวนา ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโครงการ คุณสกุลทิพย์ เนติวุฒิพันธุ์, คุณสุดา วิศาลเรืองเดช, คุณสุชาติ คุณวสุธร กรุณายาวงศ์


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : จิตภาวนา จิต ภาวนา


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2562, 8 พฤศจิกายน). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – บันไดขั้นที่ 5 [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/Hux0TWqILo4

“บันไดขั้นที่ ๕” หลักสูตรจิตตภาวนา พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.