bookbank_Donate-เลขที่บัญชีบริจาคทำบุญ ร่วมกับวัดจากแดง

ทำบุญ เลขที่บัญชี e-donation QR Code

พระมหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร (เจ้าอาวาสวัดจากแดง)
ที่อยู่ :  วัดจากแดง 16 หมู่6 ถ.เพชรหึงษ์ ซอย 10 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130


 

บัญชีวัด เลขที่บัญชี ภาษาอังกฤษ

Thai QR Payment, Mobile Banking, e-donation, QRสาธุ, ออมบุญ, ออมสิน, เติมบุญ, แสกน QR Code, เป๋าตุง โครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพร jarkdaeng temple กรุงไทย, Krungthai, ปิ๊บQR, ทำบุญ, กสิกรไทย, KBank, wat chark daeng

โพสที่เกี่ยวข้อง:


ทำบุญ บริจาค Thai QR Payment, Mobile Banking, e-donation, QRสาธุ, ออมบุญ, ออมสิน, เติมบุญ, แสกน QR Code, เป๋าตุง โครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพร jarkdaeng temple กรุงไทย, Krungthai, ปิ๊บQR, ทำบุญ, กสิกรไทย, KBank, wat chark daeng บัญชี ตั้งอยู่ ที่ตั้ง ที่อยู่ สำนัก เรียนบาลี เลขที่ ติดต่อ สอบถาม ข้อมูลข่าวสาร สาระ ข่าว แจ้งเรื่อง ระบบ  โทรศัพท์ เบอร์โทร เจ้าหน้าที่ พระ โยม ห้องธุรการ ห้องประชาสัมพันธ์ เรียน สมัครเรียน อบรม บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรม วันอาทิตย์ ไหว้พระ สมันตมหาปัฎฐานเจดีย์ สุธัมมาศาลา อาคารโพธิยาลัย อุปัชฌา ไวยาวัจกร มักทายก มรรคนายก มัคนายก บรรพชา อุปสมบท ทางไป วัดจากแดง เส้นทาง รถเมล์สายท่าน้ำพระประแดง คลองลัดโพธิ์ บางกอบัว บางน้ำผึ้ง รถส่วนตัว ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 10