“วัดจากแดง” เปลี่ยน ขยะพลาสติก เป็น จีวรพระ เนชั่นข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์

“วัดจากแดง” เปลี่ยน ขยะพลาสติก เป็น จีวรพระ ออกอากาศทางช่อง Nation22 เผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๒ โดยปกติคนเราไปวัด ก็จะไปไหว้พระ ฟังธรรม รักษาศีล ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานต่างๆ แต่ที่วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ประชาชนไปทำบุญกันด้วยขยะ ขวดน้ำดื่มพลาสติก เป็นขยะรีไซเคิลที่ทางวัดสามารถเอาไปจัดการทำเป็นจีวรพระ

พระประนอม ขยะ จีวรพระ

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัดจากแดงนี้ เป็นที่รู้จักในฐานะ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ที่มีหลายหน่วยงาน และประชาชน เข้าไปเรียนรู้ โครงการจีวรขยะรีไซเคิล โดยแรกเริ่มนั้นก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นวัด รวมถึงชุมชนโดยรอบวัด เนื่องจากขยะที่ถูกทิ้งตามแม่น้ำ จะไหลตามกระแสน้ำมารวมกันอยู่หลังวัด หรือที่เรียกว่าคุ้งบางกะเจ้า กลายเป็นแพขยะจำนวนมหาศาล เคยเก็บขยะได้ถึงวันละ ๒ ตันต่อวัน ขณะที่ภายในวัดเองก็มีขยะ วันละ ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัม จึงเป็นที่มาว่าทำไมวัดจากแดง ถึงต้องมีการจัดทำโครงการมากมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ

ขยะขวดพลาสติก ทำเป็นจีวีรพระ

นวัตกรรมล่าสุดที่ทางวัดนำมาใช้ นำขยะขวดพลาสติกไปทำเป็นจีวีรพระได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน (ปตท.) ตลอดจนมีจิตอาสาซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนโดยรอบวัด มาช่วยกันตัดเย็บผ้ารีไซเคิลเป็นจีวรพระ จำหน่ายได้ในราคาตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐บาท มีคนมารับซื้อเพื่อนำไปถวายพระจำนวนมาก

วัดจากแดง เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นจีวรพระ

กระบวนการทำพลาสติกเป็น จีวรรีไซเคิล

ขวดพลาสติก PET จำนวน ๑๕ ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ ๑ ผืน และถ้าเป็นผลิตเป็นผ้าไตรจีวร ๑ ชุด ใช้ขวด PET ทั้งสิ้น ๖๐ ขวด โดยผ่านกระบวนการ Upcycling นวัตกรรมและแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม โปร่งสบายเหมาะสมกับสภาพอากาศในไทย

ตอนนี้ที่วัดจากแดงเป็นที่รูัจักอย่างกว้างขวางในเรื่องการจัดการขยะ สามารถผลิตปุ๋ยจากขยะเปียกแจกจ่ายชาวบ้านวันละกว่า ๓ ตัน มีเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะ ๒ กก.ได้น้ำมัน ๑ ลิตร และมีประชาชนเดินทางมาบริจาคขยะที่วัด จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ภาพและข่าวอ้างอิงจาก:

NationTV22. (2562). “วัดจากแดง” เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นจีวรพระ. เข้าถึงได้จาก https://www.nationtv.tv/main/content/378712106/

 

วัดจากแดง เปลี่ยน ขยะพลาสติก เป็น จีวรพร