วันพระ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน รักษาศีล ๘ ที่วัดจากแดง

วันพระ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน รักษาศีล ๘ ที่วัดจากแดง

ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน รักษาศีล ๘ ทุกวันพระ
ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กำหนดการ

 • ๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ที่ ศาลาหอฉัน
 • ๑๐.๐๐ น. สมาทานศีล 5, ศีล 8 และฟังธรรม
 • ๑๑.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหาร
 • ๑๒.๐๐ น. พักผ่อน
 • ๑๓.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน อานาปานสติ (พุทธพจน์ อรรถกถา)
 • ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน, กวาดลานวัดลานเจดีย์
 • ๑๗.๓๐ น. ทําวัตรเย็น
 • ๑๙.๐๐ น. บูชาเจดีย์
 • ๑๙.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยาย โดย คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน
 • ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
 • ๐๔.๓๐ น. นั่งสมาธิ
 • ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ทําวัตรเช้า
 • ๐๖.๑๕ น. ลาศีล ๕, รับศีล ๕ และ พิจารณาอาหาร

PDF

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ร่วมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน รักษาศีล ๘ ทุกวันพระ
พระมหาขวัญโดม ปสนฺนจิตฺโต

คำสำคัญ: ถือศีล ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติ กรรมฐาน กัมมัดฐาน กำมะฐาน กำมัดฐาน นั่งสมาธิ ฝึก สมาธิ เดิน จงกลม เจริญภาวนา ภาวนา เพ่ง จิต พิจารณา อานาปานสติ ศีล ศีล5 ศีล8 สวด ท่อง บทสวด ฟัง สดับ พระธรรม เทศนา เทศน์ ทำวัตร ทำวัด การเดิน  ยืน นั่ง กำหนดลม หายใจ หายใจเข้า หายใจออก บรรลุ เข้าถึง อานิสงส์ อานิสง อานิสงค์

วันพระ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน รักษาศีล ๘ ที่วัดจากแดง