คณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ทุกวันพุธ ถวายยานพาหนะ วัดจากแดง

ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณเสริมสุข ปัทมสถาน (ผู้บริหารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ทุกวันพุธ ถวายยานพาหนะ วัดจากแดง เพื่อใช้ในกิจกรรมลดโลกร้อน นำโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง “ยานะโทสุคโตโหติ…” ผู้ใดให้ยานพาหนะเป็นทาน ชื่อว่าให้ความสุข ความสุขนี้ก็คือ เดินทางไปไหนมาไหน ก็จะมีความสะดวก มีความปลอดภัย และก็มีความสุข ในที่ทุกสถาน สุดท้ายจะได้ญาณ ๓ ญาณทัสสนะ ก็คือเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ เขาถึงอริยสัจทั้ง ๔ เข้าถึงความพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นบรมสุข คือ พระนิพพาน ขอเจริญพร

คุณเสริมสุข ปัทมสถาน พร้อมด้วยคณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ทุกวันพุธ ถวายยานพาหนะ วัดจากแดง
คุณเสริมสุข ปัทมสถาน (ผู้บริหารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ทุกวันพุธ ถวายยานพาหนะ วัดจากแดง เพื่อใช้ในกิจกรรมลดโลกร้อน

คุณศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ (บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในกทม.และปริมณฑล) ได้ถวายเครื่องอัดบดพลาสติก เพื่อใช้ในกิจกรรม ลดโลกร้อน Recycle ขยะ วัดจากแดง นอกจากโลกของเรากำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ขยะพลาสติกก็ยังสร้างปัญญา แล้วมันก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน ถ้าเราไม่จัดการนำมันไปรีไซเคิล มันก็จะอยู่อย่างนั้นไปอีก 450 ปี บางส่วนก็ไหลลงแม่น้ำกลายเป็นขยะอยู่ในทะเล ถ้าเราเก็บทั้งหมดมาขึ้นรูปใหม่ นำมาทำเป็นอย่างอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับคน มันก็ไม่เป็นขยะ แล้วก็ช่วยลดโลกร้อนก็คือไม่ได้ช่วยเฉพาะประเทศไทย แต่ช่วยทั้งโลก ถือว่าผู้บริจาคได้ทำบุญ มีส่วนร่วมในส่วนตรงนี้ เริ่มแรกนั้นคนที่จะมาทำ มาเริ่มต้นนั้น ไม่มี พระมหาประนอม จึงมาช่วยเริ่มต้นทำ ช่วยนับหนึ่งให้ จากนั้นญาติโยมก็มาช่วยกัน

เสริมสุข ปัทมสถาน คณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ทุกวันพุธ ถวายยานพาหนะ วัดจากแดง
คุณเสริมสุข ปัทมสถาน (ผู้บริหารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ทุกวันพุธ ถวายยานพาหนะ วัดจากแดง เพื่อใช้ในกิจกรรมลดโลกร้อน

ตอนนี้คนไทยทุกจังหวัด ส่งขยะขวดน้ำพลาสติกมาทางพัสดุไปรษณีย์ ทางเคอรี่ ขับรถมาเองขับรถมาไกลๆ จากอุดรธานี มาส่งที่วัดจากแดง ๒ เที่ยวแล้ว ตอนนี้กลุ่มจัดการขยะต่างๆ จาก ลำพูน เชียงใหม่ ภูเก็ต สุพรรณบุรี ผู้ว่าเดินทางมาเองบ้าง หรือแม้แต่ทางหน่วยทหารจากลพบุรี ก็มาเข้าร่วมโครงการในการเก็บขวดขยะพลาสติกแล้วคัดแยกอย่างดี โดยขอนำผ้ารีไซเคิลที่ได้จากขวดพลาสติกไปทดลองทำเป็นเสื้อผ้าของทหาร เจ้าของ MK เอ็มเค ก็มาร่วมทำบุญลดโลกร้อนนี้ด้วย

ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ ทำบุญ ถวายพระ วัดจากแดง
คุณศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ (บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในกทม.และปริมณฑล) ได้ถวายเครื่องอัดบดพลาสติก เพื่อใช้ในกิจกรรม ลดโลกร้อน Recycle ขยะ วัดจากแดง

หลายๆ ส่วน ได้รู้ได้เห็นต่างก็เข้ามาดูมาศึกษาหาข้อมูลมากขึ้นทุกวันๆ เพื่อที่จะมาช่วยกันลดโลกร้อน ทางวัดก็เลยเป็นสะพานบุญ นำพาทุกคน คนละเล็กละน้อย ถามว่าทำได้ไหม ทำได้ ตอนนี้ทุกจังหวัดตอบรับมาทั้งหมด และนอกจากนอกจากรายการข่าวต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว ก็ยังมีทีวีรายการข่ายจากต่างประเทศ 4 ช่อง เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศเมียนมาร์ ญี่ปุ่น ก็ได้นัดหมายขอคิวมาถ่ายทำรายการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนี้ เพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันทำงาน คนละไม้คนละมือ ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม


โพสที่คล้ายกัน:

คุณเสริมสุข ปัทมสถาน คณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ถวายยานพาหนะ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร