พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
tipitakasikkha-certificate-ceremony-2563
Watch LaterAdded
ybat-2nd-of-the-Nakamanop-sermon-cover
Watch LaterAdded
จิตตภาวนา-30ตค-1พย
Watch LaterAdded
cddco-op-Relationship Promotion Program-2563-1
หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา-วิชาปาฬิสิกขา​ และขุททกปาฐะ Watch LaterAdded
ทอดผ้ากฐินสามัคคี-วัดป่าธารน้ำทิพย์-สีคิ้ว-นครราชสีมา
Watch LaterAdded
nettippakarana-by-useo-chantasaro-cover
Watch LaterAdded
Donate-Organic-fertilizer
The-wonders-of-the-Tripitaka-cover
Watch LaterAdded
Grandma-Lang-who-makes-merit-with-garbage-cover
Watch LaterAdded
National Scout Organization of Thailand-cover
watbangkajowklang-School-Sustainable-solutions-to-environmental-problems
miraculous-memories-master-of-the-tipitaka-cover
wat buddhasarttra worship and donate-1

โพสกิจกรรม พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากร