พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวาย อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง

๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวาย อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวาย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำสวดมาติกาแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง โดย พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จํานวน ๒๐ รูป  มีศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์ เดินทางมาร่วมพิธี และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ถวายเครื่องสักการะ ไทยธรรมแสดงมุทิตาแด่ท่านเจ้าคุณฯ เนื่องในวาระที่ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระราชวัชรบัณฑิต เป็นจำนวนมาก

 

ภาพจากเพจ: รากแก้ว แก่นคุณธรรม (พระเทพปฏิภาณกวี หรือ ท่านเจ้าคุณบุญมา เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร )

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน :

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวาย อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง