การเรียนการสอน

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ธัมมาจริยะ-พระมหาซอ-2564
Watch LaterAdded
รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก-วัดจากแดง
phonetics-and-dhamma-commentary
Watch LaterAdded
tipitakasikkha-certificate-ceremony-2563
Watch LaterAdded
หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา-วิชาปาฬิสิกขา​ และขุททกปาฐะ Watch LaterAdded
nettippakarana-by-useo-chantasaro-cover
Watch LaterAdded
wat buddhasarttra worship and donate-1
5906_Paraku_paliviyakornbegin
Watch LaterAdded

กิจกรรม การเรียนการสอน พระอภิธรรม และการเรียน ภาษาบาลี วัดจากแดง – Teaching