การเรียนการสอน

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Screenshot 2024-02-22 094024
Screenshot 2023-12-10 122636
2445
ธัมมาจริยะ-พระมหาซอ-2564
Watch LaterAdded
intermediate-tipitaka-course-for-web-
Watch LaterAdded
รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก-วัดจากแดง
phonetics-and-dhamma-commentary
Watch LaterAdded
tipitakasikkha-certificate-ceremony-2563
Watch LaterAdded
หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา-วิชาปาฬิสิกขา​ และขุททกปาฐะ Watch LaterAdded
learn-bali-for-the-tripitaka-at-wat-chakdaeng-cover
Watch LaterAdded
nettippakarana-by-useo-chantasaro-cover
Watch LaterAdded

กิจกรรม การเรียนการสอน พระอภิธรรม และการเรียน ภาษาบาลี วัดจากแดง – Teaching