พระสุธรรม ฐิตธัมโม เดินธุดงค์ วัดป่าธรรมชาติบุญวาสธรรมาราม

พระสุธรรม ฐิตธัมโม พระนักเดินธุดงค์ เพื่อสันติภาพ เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พระสุธรรม ฐิตธัมโม พระนักเดินธุดงค์ เพื่อสันติภาพ พร้อมคณะ ได้เดินทางจาก วัดป่าธรรมชาติบุญวาสธรรมาราม บ้านคลองทุเรียน อ.วังน้ำเขียน จ.นครราชสีมา เยือน ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พระทิพากร อริโย บรรยาย กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ โดยเฉพาะ ผ้าไตรจีวรรีไซเคิล และเข้ากราบนมัสการ และสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์พระประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

พระสุธรรม ฐิตธัมโม เส้นใยผ้า จีวร

พระสุธรรม ฐิตธัมโม หรือ หลวงพี่หมี ชื่อเดิม สุธรรม นทีทอง เคยเป็นอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ซึ่งได้สละเส้นทางโลก มาสู่ถนนทางธรรม และเป็นที่ถูกกล่าวถึงในฐานะ พระสงฆ์ไทย ผู้บำเพ็ญเพียร ออกธุดงค์ เพื่อดึงสันติภาพออกมาจากใจของผู้คน บนถนนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ นับ 10 ประเทศ รวมระยะทางกว่าหมื่นกิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นหลังจากได้ศึกษาธรรมะของ ท่านพุทธทาสภิกขุ ด้วยความฝักใฝ่ในการปฏิบัติ จึงค้นพบว่าการเดินสมาธิ หรือ เดินธุดงค์ คือคำตอบ

พระสุธรรม ฐิตธัมโม พระประนอม

โพสที่คล้ายกัน: พระ ธุดงค์

พระสุธรรม ฐิตธัมโม พระนักเดินธุดงค์ เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม