เอตทัคคะ และ พระอริยสาวก ในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๒

ร่วมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมฟังธรรม และ ปฏิบัติธรรม ในงาน เอตทัคคะ และ พระอริยสาวก ใน พระพุทธศาสนา ปีที่ ๒ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และ ผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ประวัติ และ ปฏิปทาพระอรหันต์ พระเถรี อุบาสก และอุบาสิกา ศึกษาปฏิปทาของพระอริยะเจ้าผู้ได้รับประทานจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ตลอดปี พุทธศักราช ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑

 • วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง “พระโมคคัลลานะ ผู้มีฤิทธิ์มาก” แสดงธรรมโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยเพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เอตทัคคะ พระอริยสาวก พระมหาประนอม-ยุวพุทธิกสมาคม

รายละเอียดกิจกรรม 

ภาคเช้า

 • เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน ร่วมบุญ ร่วมกิจกรรม ก่อนพิธีการ
 • เวลา ๐๙.00 น. พิธีอามิสบูชาแด่ พระรัตนตรัย
 • เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังประวัติของ เอตทัคคะ และ พระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
 • เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหาร

ภาคบ่าย

 • เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัย
 • เวลา ๑๓.๓๐ น. ฟังปฏิปทา และข้อธรรมในประวัติพระอริยสาวก ร่วมปฏิบัติภาวนา
 • เวลา ๑๕.๓๐ น. ไขปัญหาธรรม
 • เวลา ๑๖.๓๐ น. ถวายปัจจัย ไทยธรรม รับพร
 • เสร็จพิธี

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่
 • ติดต่อ สอบถามรายละเอียด คลิกโทร: ๐๒ ๔๕ ๒๕๒๕ Line@ : https://lin.ee/hvdyClt
 • แผนที่การเดินทาง https://goo.gl/maps/rTdS7vzr5AB2
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ อ่านรายละเอียด 
 • การแต่งกาย : ชุดขาว / ชุดสุภาพ กางเกงขายาว กระโปรงหรือผ้าถุงยาวครึ่งน่อง ไม่สวมกางเกงขาสั้นขาสามส่วน
  ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง ห้องปฏิบัติเป็นห้องแอร์ กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวหรือผ้าคลุมไหล่

โพสที่คล้ายกัน

เอตทัคคะ และ พระอริยสาวก ในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๒ เอคทัคคะ