พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

รายการ คนไทย หัวใจไม่ท้อ ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 9:3010:00 น. ช่อง 5 ชื่อตอน: พระราชวัชรบัณฑิต เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ 

รายการ คนไทย หัวใจไม่ท้อ  พระราชวัชรบัณฑิต เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์