จิตอาสา เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ขอบคุณ จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19

Timeline ขอบคุณ จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19 ครั้งที่ 4 จัดโดย จิตอาสาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   GRATITUDE WEEK  ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2564


รับชมถ่ายทอดสดทาง fanpage: วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย


กิจกรรม วันที่ 26 ก.พ. 2564

9:00 – 10:00   ร่วมฟัง ธรรมะอันเป็นบ่อเกิดแห่งงานจิตอาสา โดย พระอาจารย์มหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง

10:00 – 17:00   รับชม Trash Hero in COVID-19 Season โดย คุณวรวัฒน์ สภาวสุ จิตอาสา Trash Hero Thailand

11:00 – 12:00   ไปค้นหา จุดปฐมเหตุ การใช้ขิง สมุนไพรฤทธิ์ร้อน สร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 โดย อ.ภูกิจ อริรนคีรี YSD Thailand

12:00 – 13:00   พาไป กิน รักษ์ โลก โดย คุณรัตนศีร์ กิตติก้องนภางค์ กรีนพีซ ประเทศไทย

13:00 – 14:00   พบกับ แม่ทัพสมุนไพรป้องกัน COVID-19 โดย อ.เดชา ศิริภัทร ผู้อํานวยการมูลนิธิข้าวขวัญ

14:00 – 15:00   YUQ COVID-19 and Happiness Situation in Bhutan lag Lhundup Wangmo, Manager at Bhutan Soul Farmers


ดําเนินรายการ โดย คุณพิมพ์ใจ บัลลังโพธิ์

จิตอาสา เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ขอบคุณ จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19

 

กิจกรรม วันที่ 27 ก.พ. 2564

09:00 – 10:00   ฟัง Aging Center for Buddhist Monk ในสถานการณ์ COVID-19 โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป อดีต คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

10:00 – 11:00   ไปชม การดูแลสุขภาwwระผู้ทรงจําพระไตรปิฎกของโลก และเกร็ดความรู้การรักษาตนเองช่วง COVID-19 แบบเมียนม่าร์ โดย คุณชินนี่ อองซาน อู (Sanny (A) Aung San Oo ) จิตอาสา ผู้ประสานงานและกัปปิยการก พระผู้ทรงจําพระไตรปิฎก ประเทศเมียนม่าร์

11:00 – 12:00   อยู่บ้านฟัง การส่งต่อจิตอาสาในสังคมไทย : จากมุมมองชาวไต้หวัน และการรับมือ COVID-19 โดย คุณสุชน แซ่เฮง จิตอาสาและกรรมการมูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศไทย

12:00 – 13:30   ไปเรียนรู้ ความเป็นกรด กับการติดเชื้อ COVID-19 โดย คุณญาดา สุวรรณวิศาล ผู้ก่อตั้ง FB page: Beat The Limit

13:30 – 15:00   ร่วม ถอดรหัสสุขภาพจิตอาสา : ประสบการณ์หมอบ้านบ้านใน ASEAN โดย ไต้ชื่อต้าหลง ( Wระอาจารย์ ถนอม ทีปังกโs ) ประธานมูลนิธิพุทธเกษตร


ดําเนินรายการ โดย พท.ธนัท สังวาลเพชร

สนับสนุนโดย สสส. สำนักงานทองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ, วัดจากแดง, จิตรู้สู้โควิด, ชเยญาณังวิชชาลัย, Together WE CAN THROUGH VOLUNTEERING

รับชมถ่ายทอดสดทาง fanpage: วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย เริ่ม 09.00 น.


โพสที่เกี่ยวข้อง:

จิตอาสา เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ขอบคุณ จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19