ทอดกฐินสามัคคี และ เทศน์มหาชาติ พระเวชสันดรชาดก ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

ทอดกฐินสามัคคี เทศน์พระมาลัย และ เทศน์มหาชาติ พระเวชสันดรชาดก ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วัดจากแดง สลากภัตคลิกดาวน์โหลดกำหนดการ

วัดจากแดง พระมหาประนอม

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เทศน์มหาชาติ เทศน์พระมาลัย