พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

พิธี ถวายผ้าพระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์การถวายผ้าพระกฐิน บรรยายโดย ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดจากแดง


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

พิธี ถวายผ้าพระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดจากแดง