ปตท. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2554 ปตท. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สืบเนื่องจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอก 3 ประเทศไทยยังคงตรวจพบผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจำนวนมากหลายพื้นที่ต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่ม ปตท. ในฐานะภาคีเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ในโครงการ OUR Khung BangKachao จึงได้จัดส่งความช่วยเหลือ ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 6 ตำบล รวมทั้งสภาชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมเริ่มเวลา 10.15 น.

 

อัลบั้มรูปภาพ

โพสที่เกี่ยวกับ คุ้งบางกะเจ้า ปตท. :

ปตท. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า