๕ ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล ร่วมกันแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม และน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๕ ธันวาคม นี้ พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เชิญชวนประชาชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันดินโลก และเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันพ่อแห่งชาติ นี้ นอกจากนี้ วันที่ ๕ ธันวาคม นี้ ก็ยังเป็น วันอาสาสมัครสากล โดย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบกำหนดให้มีการจัดงาน วันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day: IVD) ตามมติสหประชาชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอาสาสมัครของไทยเผยแพร่สู่ระดับสากลและเป็นการยกระดับสู่การบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้มีการกำหนดช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม (วันอาสาสมัครไทย) ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม (วันอาสาสมัครสากล) ของทุกปี

๕ ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล ร่วมกันแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม และน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙

ขอเชิญชวนทุกคน เพื่อน ๆ ทุกท่าน ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ที่เราอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินที่ให้กำเนิดเรา โดยร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันรณรงค์เก็บขยะ คัดแยกขยะ เอาเศษอาหารไปทำปุ๋ยไว้ปลูกต้นไม้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินที่ให้เราพึ่งพาอาศัย ให้ผืนป่า ผืนน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์แก่ชาวโลกได้ดำรงอยู่สืบต่อไป จึงขอเชิญชวนจิตอาสาทั่วโลก ช่วยกันดูแลรักษาระบบนี้ ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไปตราบเท่านานขอเจริญพร 

๕ ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล ร่วมกันแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม และน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙

Volunteer Now for Our Common Future