พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “เทศน์มหาชาติ” (อารัมภกถา)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “เทศน์มหาชาติ” (อารัมภกถา) งานเทศน์มหาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา” ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :

การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560, 19 สิงหาคม). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “เทศน์มหาชาติ” (อารัมภกถา) [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/DdqYVIVZVVY

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เทศน์มหาชาติ ย.พ.ส.