“การหยั่งรู้ฟ้า ดิน” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ “การหยั่งรู้ฟ้า ดิน” ธรรมบรรยาย โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ ๑๘-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ “หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ” ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ เรื่อง การหยั่งรู้ฟ้า ดิน โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน, กองทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์, คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์, บริษัทไมท์ตีคอนซัลเทนต์ จำกัด, คุณมานี ลิ่มอรุณ, คุณจิราพร เขียวอยู่


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560, 21 ตุลาคม). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “การหยั่งรู้ฟ้า ดิน” [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/Y-o_5NdbfUQ

การหยั่งรู้ฟ้า ดิน พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.