สลากภัตคืออะไร จัดทำโดย ชมรมรักษ์บาลี วัดจากแดง พ.ศ. ๒๕๕๖

สลากภัตคืออะไร จัดทำโดย ชมรมรักษ์บาลี ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เผยแพร่ทาง YouTube Channel เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556

คลิกดู รูปสลากภัต โพสที่เกี่ยวข้องกับ

ชมรมรักษ์บาลี วัดจากแดง สลากภัตคืออะไร พ.ศ. ๒๕๕๖