เรียน พระอภิธรรม กับ พระมหาพรวิวัฒน์

เรียน พระอภิธรรม กับ พระมหาพรวิวัฒน์

เรียน พระอภิธรรม กับ พระมหาพรวิวัฒน์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เรียนทางออนไลน์ ต่อให้มีโควิด ทุกคนก็มีสิทธิ์เรียนได้ เรียนฟรี  เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ เข้าเรียนพร้อมกัน ถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง
  1. ZOOM ID: 470 744 9446 passcode: 1234
  2. facebook fanpage: เรียนพระอภิธรรมกับพระมหาพรวิวัฒน์ คลิก..

 

ตารางเรียน พระอภิธรรม กับ พระมหาพรวิวัฒน์

ตารางเรียน อภิธรรม พระมหาพรวิวัฒน์

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือคู่มือสำหรับเรียนพระอภิธรรม 

คู่มือประกอบการเรียน-ท่องจำ ปรมัตถธรรม ๔ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน)
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี.
/ link สำรอง

คู่มือ-ท่องจำ จูฬอาภิธรรมิกะโท (ปริจเฉทที่ ๓ และ ปริจเฉทที่ ๗)
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะโท.  คลิก
/ link สำรอง

คู่มือ ติกมาติกา-ทุกมาติกา [จูฬอาภิธรรมิกะเอก]
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก.
/ link สำรอง

วิถีสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔ คู่มือประกอบการเรียน
(ช้ันมัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี)
/ link สำรอง


คำสืบค้น: เรียน บาลี  ภาษาบาลี อภิธรรม เรียนอภิธรรม เรียนภาษาบาลี วิถีสังคหะ ติกมาติกา-ทุกมาติกา จูฬอาภิธรรมิกะเอก จิต เจตสิก รูป นิพพาน ปริจเฉทที่ ๓ และ ปริจเฉทที่ ๗ จูฬอาภิธรรมิกะโท ปรมัตถธรรม ๔ ออนไลน์ เรียนออนไลน์ โปรแกรม Zoom live สด


facebook: https://www.facebook.com/kukhanan

เรียน พระอภิธรรม กับ พระมหาพรวิวัฒน์