เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก ที่วัดจากแดง อาจารย์พระมหากฤษดา โอภาโส, อาจารย์พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ 

เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก เรียนบาลี เรียนสด ที่วัดจากแดง โดย อาจารย์ พระมหากฤษดา โอภาโส ติดตามถ่ายทอดสด เรียนออนไลน์ ได้ที่เพจ เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สอนโดย อาจารย์พระมหากฤษดา โอภาโส และ อาจารย์พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ บันทึกภาพและเสียงโดย พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ

ติดตาม การเรียนการสอนบาลี ถ่ายทอดสด ออนไลน์:

เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน:

พระมหากฤษดา โอภาโส ป.ธ.๙ พระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค และบาลีศึกษา ๙ ประโยค) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก พระมหากฤษดา โอภาโส
คำสำคัญ: เรียน ศึกษา ภาษา เรียนบาลี บาลี อภิธรรม ปาฬิ ปาลี พระ ไตรปิฎก ลูกศิษย์ วัด พระ พระวัดจากแดง  ปทรูปสิทธิ อาขยาตกัณฑ์ อาขยาต สมาสกัณฑ์ กัณฑ์ สูตร สมาคมมหาเปรียญ คนเรียนบาลี บาลีศึกษา รักษาพุทธพจน์ 

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เรียนบาลี เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก ที่วัดจากแดง กับ อาจารย์ พระมหากฤษดา โอภาโส