บอกบุญมหาขันธกะ ๒

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ ๓ ชุด

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ๑. หลักการสัมพันธ์ ๒. มหาขันธกะ ๒ ๓ […]...
1645718810485
265750663_4789738894410903_3393242230592130646_n

มาเรียน “อภิธรรม” กันเถอะ

วัดจากแดง เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งพระภิกษุ และฆราวาสผู้ […]...