พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และ วันเปิดเรียนหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง กล่าวให้โอวาทธรรมเนื่องใน พิธีมอบสัมฤทธิบัตร วิชาปาฬิสิกขา๑ และขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และยังเป็น วันเปิดเรียนหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา เทอม ๒

 

กําหนดการ

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สอบผ่าน วิชาปาฬิสิกขา ๑ และ/หรือ วิชาขุททกปาฐะ

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

  • ๑๓.๓๐ น. พร้อมกัน ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง
  • ๑๓.๓๕ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฯ
  • ๑๓.๔๕ น. รับฟังโอวาทจาก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ๑๔.๓๐ น. พิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สอบผ่านวิชาปาฬิสิกขา และ/หรือ วิชาขุททกปาฐะ และถวายทุนการศึกษาสําหรับพระภิกษุผู้สอบได้

เปิดเทอม ๒

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนวิชาบาฬิสิกขา ๒ และขุททกธรรมบท ๑

  • เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ในห้องเรียน, Line, Zoom และ Facebook (กลุ่มเฉพาะผู้เรียน)
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ ติปิฎกสิกขาลัย คลิกโทร: 082-291-0107 tel:0822910107

ประกาศ ติปิฏกสิกขาลัย มอบสัมฤทธิบัตร

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร วันเปิดเรียนหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา