ปุ๋ยอินทรีย์

*ประกาศ* อภิธรรมทั้ง 9 ชั้น เปิดเรียนตามปกติ 7 ก.พ. นี้

*ประกาศ* ห้องเรียน อภิธรรม เปิดเรียนตามปกติ พระอาจารย์เจ้าอาวาสขอเชิญอาจารย์​และนักศึกษา​พระอภิธรรม​ทุกท่าน ปฐมนิเทศ​ ในวัน​อาทิตย์​ที่​ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาสุธัมมา 

  • 1. จูฬอาภิธรรมิกะตรี
  • 2. จูฬอาภิธรรมิกะโท
  • 3. จูฬอาภิธรรมิกะเอก
  • 4. มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี
  • 5. มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท
  • 6. มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก
  • 7. มหาอาภิธรรมิกะตรี
  • 8. มหาอาภิธรรมิกะโท
  • 9. มหาอาภิธรรมิกะเอก