รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก

รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก

วัดจากแดง รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก ปฐมนิเทศ เปิดเรียนในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียน สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ชั้น ๑ วัดจากแดง สมัครเรียนได้ที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ (ศาลาโรงฉัน) วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  คลิกโทร: 02-4641122  หรือ  คลิกโทร 0814025660


หลักฐานการสมัครเรียน

  • สำเนาใบสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน /ต่างชาติใช้สำเนา passport ที่มีอนุญาตจาก ตม.อยู่เมืองไทย ๑ ปี
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่าย ๑ นิ้ว (หน้าเล็ก) จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

 


* แจ้งข่าวเกี่ยวกับการสอบพระอภิธรรมของ นักศึกษาชั้น จูฬ.ตรี – มหา.โท :

  • จูฬ.ตรี – จูฬ.เอก: เสาร์ที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
  • มัชฌิม.ตรี – มหา.โท:  วันศุกร์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
  • สอบสัมภาษณ์: วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาเข้าห้องสอบในเวลา ๑๒.๓๐ น. เพื่อฟังคำชี้แจง


คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สมัครเรียนอภิธรรม เรียนอภิธรรม, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 2563 วัดมหาธาตุ เรียนอภิธรรมเบื้องต้น, พระอภิธรรมเรียนเกี่ยวกับอะไร, เรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ เรียนพระอภิธรรมวัดสามพระยา อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เรียนอภิธรรม ที่ไหนบ้าง อภิธรรมจูฬโท เรียน อภิธรรม วัดสว่างสำโรง จูฬ ตรี, หนังสืออภิธรรม pdf, จูฬ อา ภิ ธร ร มิ กะ ตรี, มหา-เอก – คัมภีร์มหาปัฏฐาน, อภิธรรมโชติกะวิทย, มหาเอก อภิธรรมบัณฑิตย์ มหาจุฬา, มหาเอก-มหาปัฏฐาน, หลักท่องจำมหาเอก, หนังสืออภิธรรม pdf มหา อภิ ธรรมิก ตรี, อภิธรรม มหา-โท, จูฬ อาภิธรรมิกะเอก, เรียนพระอภิธรรม จูฬ โท, คู่มือ ธาตุกถาส รู้ ปัตถนิสสยะ, ผลสอบอภิธรรม 2562, ปฏิทินการศึกษา อภิธรรม 2563, เรียนอภิธรรมเบื้องต้น. เรียนอภิธรรมที่ไหนดี. สมัคร สอบ อภิธรรม, เรียน ธรรมะ วัดมหาธาตุ, เรียนพระอภิธรรมออนไลน์


รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก