กิจกรรม วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  • ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
  • ๑๐.๐๐ น. รับศีล ฟังธรรมเทศนาจาก พระมหาบุญชู อาสโภ
  • ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
  • ๑๓.๐๐ น. สวดมนต์-เจริญวิปัสสนากรรมฐาน นำโดยพระมหาบุญชู อาสโภ, พระมหาบุญเจิด
  • ๑๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน รอบ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์

 

รับชม การบรรยายธรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านเพจ-เฟซบุ๊ก : งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือรับชมได้ทาง Youtube Channel

  • เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องวันมาฆบูชา โดย พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. คลิก YouTube
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. การบรรยายธรรมออนไลน์ เรื่อง กตัญญูรู้คุณประเทศชาติและพระศาสนา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ พระธรรมเทศนา โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง  คลิก YouTube
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. เรื่องฝึกฝนจิตใจ พิชิตภัยโควิด โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. คลิก YouTube
  • เวลา ๑๒.๐๐ น.. เรื่องพุทธกิจสำคัญของพระพุทธเจ้า โดย พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม. คลิก YouTube
  • เวลา ๑๓.๐๐ น.. เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าของชีวิตวิถีพุทธ โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม คลิก YouTube

 


โพสที่คล้ายกัน:

กิจกรรมเนื่องในวัน มาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๔