มาฆบูชา วัดจากแดง

๗-๘-๙ ก.พ. ๖๓ พุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีล ๘ เนื่องในวัน มาฆบูชา

วันมาฆบูชา วัดจากแดง พ.ศ.2563ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีล ๘ เนื่องในวัน มาฆบูชารำลึก วันที่ ๗-๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดการ 

วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ ๗ – ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 • ๐๙๐๐ น. สวดมนต์ ณ หอฉัน
 • ๑๐.๐๐ น. รับศีล ๘, ฟังธรรม
 • ๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหาร
 • ๑๒.๐๐ น. พักผ่อน
 • ๑๓.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (อานาปานสติ, พุทธพจน์, อรรถกถา, ฎีกา)
 • ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน – กวาดลานวัด
 • ๑๗.๓๐ น. ทำวัดรเย็น
 • ๑๙.๐๐ น. บูชาเจดีย์
 • ๑๙.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยาย
 • ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน
 • ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
 • ๐๔.๓๐ น. นั่งสมาธิ
 • ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
 • ๐๖.๓๐ น. พิจารณาอาหารเช้า

* ลาศีล ๘ รับศีล ๕ ในเช้าวันจันทร์ (กำหนดการเหมือนกัน)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2795801857165358&type=3

พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีล ๘ เนื่องในวัน มาฆบูชา วัดจากแดง