สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา “มาฆะรักษ์โลก”

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา “มาฆะรักษ์โลก”

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพระมหาประนอม เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา และการรณรงค์กิจกรรม “มาฆะรักษ์โลก” โดย งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง สำนักงานพระพุทธศาสนา มาฆบูชารักษ์โลก 2563

มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้

ตามที่ มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดทุกวัดทั่วประเทศ รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้สังคมมีแต่ความสุข ความสงบร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง สำนักงานพระพุทธศาสนา มาฆบูชารักษ์โลก 2563

กิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันมาฆบูชา ได้แก่

  • – วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • – วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. การจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
  • – วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา
  • และเวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา “มาฆะรักษ์โลก”

กิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป
  2. การแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์
  3. การเวียนเทียนรอบองค์ประธานพุทธมณฑล
  4. และการจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

ภาพและข่าวจาก:


โพสกิจกรรมของวัดจากแดง:

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา “มาฆะรักษ์โลก”