เครื่องผลิตปุ๋ย จากเศษอาหาร

ร่วมสมทบบุญ ซื้อเครื่องผลิตปุ๋ย จากเศษอาหาร

          ขอเชิญ ร่วมสมทบบุญ ซื้อเครื่องผลิตปุ๋ย จากเศษอาหาร เพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย เพื่อชุมชนและวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สืบเนื่องจากเมื่อหลายปีก่อน วัดจากแดง ประสบปัญหาขยะที่ลอยมาตามแม่น้ำ มาติดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัด กลายเป็นแพขยะขนาดใหญ่ ทั้งในวัดและชุมชนก็ไม่ได้มีการจัดการขยะที่ดี จึงเกิดปัญหาเรื่องขยะที่มีปริมาณมาก เมื่อมีการลงไปเก็บขยะ ขึ้นมา พบว่าเก็บได้วันละ 2 ตัน ส่วนขยะในวัดมีวันละ 50-60 กิโลกรัม วันไหนที่มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด ก็จะมีขยะจำนวนมากถึง 100 กิโลกรัม/วัน ส่วนขยะเศษอาหารมีประมาณ 40-50 กิโลกรัม/วัน ถ้าหากเป็นวันพระก็จะมีขยะชนิดนี้มากถึง 100 กิโลกรัม

พระมหาประนอม ปุ๋ย ขยะเปียก

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และมองว่าการทิ้งขยะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกเรื่องวินัยปิฎก การทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทางถือเป็น “อาบัติ” พระวินัยปิฎก มีว่า ถ้าพระไม่จัดการเรื่องขยะก็คืออาบัติ ทั้งคนในโลกปัจจุบันก็ขาดสำนึกในเรื่องนี้ ท่านจึงริเริ่มโครงการจัดการขยะ และสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

ทำบุญ ซื้อเครื่องผลิตปุ๋ย จากเศษอาหาร

ท่านสามารถร่วมทำบุญจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะ 80-90% ภายในวันเดียว เพื่อให้ทางวัด สามารถจัดการขยะ ที่มีอยู่ในวัด และผลิตปุ๋ย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถ ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการขยะที่ถูกต้อง ให้กับประชาชน

ทำบุญ ซื้อเครื่องผลิตปุ๋ย จากเศษอาหาร
แสกนคิวอาร์โค๊ด (QR code) เข้าร่วมแคมเปญ สนับสนุนโครงการได้ที่:  เว็บไซต์ SINWATTANA SOCIAL 

 

การจัดการขยะที่วัดทำอยู่  

ขยะที่วัดรับมาและมีคนมาบริจาค ทางวัดมีการจัดการหลายอย่าง เช่น ขวดน้ำพลาสติกนำมาทำเป็นจีวร ถุงพลาสติกทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง โฟมทำเป็นกาวและขึ้นรูปเป็นของใช้ แก้วเอามาทำเป็นพระพุทธรูป ขี้เถ้าทำเป็นน้ำด่างเพื่อมาทำน้ำยาซักผ้า ส่วนขยะเศษอาหารที่มีปริมาณมากต่อวัน ตอนนี้วัดได้มีการนำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักด้วยมือ และมีเครื่องทำปุ๋ยอยู่

รับบริจาคขยะเปียก วัดจากแดง

ประเภทของขยะ

  1. ขยะเปียก นำไปทำปุ๋ย และบางส่วนแปรรูปเป็นแก๊ส
  2. ขยะแห้ง ประเภทพลาสติก จะผ่านเครื่องผลิตออกมาเป็นน้ำมัน

ขยะบางอย่าง เช่น กล่องนม แปรรูปเป็นวัสดุชนิดต่างๆ เช่นหลังคาบ้านได้ ขวดน้ำพลาสติก นำมาแปรรูปเป็นผ้าได้ ขยะที่เป็นโฟม สามารถนำมาทำเป็นกาว ทำทุ่นลอยน้ำดักขยะในแม่น้ำลำคลอง ขยะเศษแก้ว นำมาบดและหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ตามต้องการ ขยะที่นำมาแปรรูปเหล่านี้ บางส่วนใช้มือทำ บางส่วนต้องใช้เครื่องจักรขนาดเล็กทำ บางส่วนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาทำ ซึ่งทางวัดจะต้องจัดหามาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

ประโยชน์ของโอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

    โอ๊คลิน คือ เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ถึง 90% ในเวลา 24 ชั่วโมง รองรับขยะเศษอาหารหลายประเภท เช่น ผัก ผลไม้ ขนมปัง คุกกี้ เนื้อสัตว์ ข้าว เศษกับข้าว อาหารที่เป็นน้ำแกง ก๋วยเตี๋ยว ก้างปลา เปลือกไข่ ธัญพืช กระดาษทิชชู บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ อาหารสำเร็จรูป ผงชา กาแฟ อาหารบูด และอาหารหมดอายุ

เครื่องผลิตปุ๋ย จากเศษอาหาร

ตัวเครื่องรับขยะได้สูงสุดถึงวันละ 250 กิโลกรัม เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย ใส่ขยะเศษอาหารได้เรื่อยๆ ไม่มีน้ำเสีย ค่าบำรุงรักษาต่ำ มีระบบประหยัดพลังงาน ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ ไม่ปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ปุ๋ยที่ได้มีธาตุอาหาร NPK ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบจากแล็ปที่เชื่อถือได้แล้วว่าเหมาะแก่การปลูกพืชใบเขียว ทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี

เป้าหมายในการระดมทุนครั้งนี้

ต้องการระดมทุนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยรุ่น GG100s รองรับปริมาณขยะ 250 กิโลกรัม/วัน โดยใช้ระยะเวลาระดมทุนประมาณ 6 เดือน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อระดมทุนสำเร็จ

  1. วัดสามารถกำจัดขยะเศษอาหารที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีกับขยะที่เข้ามาทุกวัน
  2. ได้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงไปใช้ในวัดและเกษตรชุมชน
  3. มีเครื่องมือที่ดีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะเศษอาหาร-ขยะสด-ขยะเปียก ที่เกิดการเน่าเสียได้
  4. เครื่องใช้งานง่าย สะดวก ไม่เป็นภาระในการจัดการขยะสดของวัด

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: ทำบุญ บริจาค สมทบทุน ช่วยเหลือ ซื้อ สิ่งแวดล้อม โพธิ์สิกขา พระสงฆ์ วัด ชาวบ้าน ชาวชุมชน เครื่อง ทำปุ๋ย แปรรูป ผลิตปุ๋ย ทำปุ๋ย เปลี่ยน แปลง แปร เครื่องผลิตปุ๋ย เศษอาหาร ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่อง เทคโนโลยี หมัก ปุ๋ย รีไซเคิล recycle ขยะ ขยะเปียก ขยะแห้ง อาหาร ผลิตปุ๋ย วัดจากแดง พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สมุทรปราการ พระประแดง บางกะเจ้า สิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้ การเรียนรู้ อย่างยั่งยืน ยั่งยืน กำจัดยะ ลดขยะ แก้ปัญหาขยะ จัดการขยะ บริหารขยะ, ถังหมักปุ๋ยเศษอาหาร, ถังหมักเศษอาหาร, โครงการปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร, จุลินทรีย์ย่อยเศษอาหาร, ประโยชน์ ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร, เครื่องกําจัดเศษอาหาร, ปุ๋ยแห้งจากเศษอาหาร, เครื่องย่อยเศษอาหาร, เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย, เครื่องย่อยเศษอาหาร, ถังหมักปุ๋ย เศษอาหาร, ชุมชน; รอบวัด; Oklin; sinwattana social; jakdangtemple เครื่องกําจัดเศษอาหาร บดเศษอาหาร กําจัดเศษอาหาร smart cara เครื่องกำจัดเศษอาหาร homepro, เครื่องย่อยเศษอาหาร keeen ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร แม้ โจ้ เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ย ถังกำจัดเศษอาหารในบ้าน

ร่วมสมทบบุญ ซื้อเครื่องผลิตปุ๋ย จากเศษอาหาร