มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร และโพธิ์สิกขา

รวมใจ ปลูกไม้ผล ไร้เคมี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร และโพธิ์สิกขา จัดกิจกรรม “รวมใจ ปลูกไม้ผลไร้สารเคมีด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ บริเวณที่ดินทางเข้า หน้าหมู่บ้านศาลายาวิลเลจ ต.ศาลายา จ.นครปฐม

มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร และโพธิ์สิกขา


การรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

วัดจากแดงได้มีกิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จาก ขยะเศษอาหาร ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในวัด ซึ่งมีญาติโยมเข้ามาทำบุญ ถวายสังฆทาน ทำโรงทานภายในวัด และนอกจากนี้ยังได้รับขยะเศษอาหารในครัวเรือนจากชาวชุมชนโดยรอบพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้า รวบรวมนำมาบริจาคให้ที่วัด อีกทั้งภายในวัดเองยังมีเศษไม้ ใบไม้แห้งจากกิจกรรมรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด  ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ หากทิ้งก็เน่าเปื่อยสลาย ไหลลงแม่น้ำไป หากเผาทิ้ง ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ทางวัดจากแดงจึงทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะขึ้นมาหลากลายโครงการ และอีกหนึ่งในโครงการนอกจาก ผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติก ที่มีความโดดเด่น ก็คือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเศษอาหาร นั่นเอง

มะม่วง คุ้งบางกะเจ้า ดั้งเดิม

หมายเหตุ

  • ท่านที่ลงทะเบียน และได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานได้จัดเตรียม กิ่งพันธุ์มะม่วง สายพันธุ์ดังเดิมของคุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ มะม่วงเขียวเสวย น้ำดอกไม้ จำนวน ๒๐ ต้น ไว้ให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ครบเต็มจำนวนแล้ว (เมื่อ ๒๔ ส.ค. ๖๓)

กำหนดการ

  • ๑๐:๐๐ น. ลงทะเบียนที่ลานปลูกต้นมะม่วง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านศาลายาวิลเลจ
  • ๑๐:๓๐ น. เริ่มการปลูกต้นมะม่วงเขียวเสวยและมะม่วงน้ำดอกไม้ จากสายพันธุ์คุ้งบางกะเจ้า
  • ๑๒:๐๐ น. ถ่ายภาพร่วมกัน เสร็จพิธี

โรงทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ วัด

สนับสนุนโดย:

  • มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

รวมใจ ปลูกไม้ผล ไร้เคมี