วัดจากแดง ธนาคารขยะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โครงการ ธนาคารขยะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เมื่อการรักษ์โลก ไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียว โครงการ “ธนาคารขยะ” จึงเริ่มดำเนินการขึ้น จุดมุ่งหมายคือ “วัดจากแดง” จังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะ โดยนำขวดน้ำพลาสติก ฝาน้ำ รวมไปถึง ฉลากขวดน้ำพลาสติก ส่งมอบให้ “วัดจากแดง” เพื่อเปลี่ยนขยะให้ไม่เป็นขยะ

โครงการ ธนาคารขยะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วัดจากแดง เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์เรียนรู้จัดการขยะที่หลายองค์กร และประชานเข้าไปเรียนรู้และสนับสนุน  มีประชาชนมาทำบุญด้วยขยะที่ทางวัดสามารถรีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้มากมาย หลวงพ่อเล่าว่า ขยะที่มีผู้มาบริจาค นำมาคัดแยกประเภท แล้วเกิดประโยชน์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนำไปทำจีวรพระ ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ น้ำมันจากขยะ ไปจนถึงการนำขวดพลาสติกมาเป็นเรือไปช่วยตอนช่วงน้ำท่วม ท่านได้พาเดินชมการบริหารจัดการขยะภายในบริเวณวัด โดยให้รายละเอียดกระบวนการคัดแยกขยะ ใช้สื่อประกอบในการอธิบายถึงประเภทของพลาสติกชนิดต่างๆ ให้ทั้งองค์ความรู้ และสอดแทรกธรรมะไปในตัวด้วย

พระปรนอม พระมหาประนอม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ใครจะบริจาคขวดพลาสติกสามารถไปเองที่วัดก็ได้ หรือถ้าจะไปเป็นคณะ โดยที่ต้องการจะไปเยี่ยมชม ไปศึกษาการบริหารจัดการขยะของวัดจากแดง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอน คลิกโทร: 066 159 9558  / คุณไก่ คลิกโทร: 095 998 1654  หรือถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกก็สามารถส่งไปรษณีย์มาได้ที่ วัดจากแดง 16 หมู่ 6 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

พระทิพากร วัดจากแดง

ภาพและข่าวจากโพส:

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2563, มีนาคม 6). โครงการธนาคารขยะ [อ้างอิงจากสถานะเฟซบุ๊ก]. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/moigreenandclean/posts/2340617999571712

โพสอื่นๆ ที่คล้ายกัน:

โครงการ ธนาคารขยะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย