ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง การคัดแยกขยะ พลาสติก จีวร รีไซเคิล จาก ขวดพลาสติก

การทำรีไซเคิลจากขวดพลาสติกและวิธีการคัดแยกขยะ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง แหล่งเรียนรู้การคัดแยกขยะ ที่สามารถนำขยะ ขวด พลาสติก มาทำเป็น ผ้าไตรจีวร รีไซเคิล  รับชมบันทึปวีดีโอสัมภาษณ์ พระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง “การทำรีไซเคิล จากขวดพลาสติก และ ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะ” จัดทำวีดีโอและเผยแพร่โดย Youtube สมโภชน์ ทองวิลาศ อัปเดทเมื่อ 26 พ.ย. 2019 รับชมวีดีโอ คลิก:

รายละเอียดเนื้อหาในวีดีโอประกอบด้วย

 • อานิสงค์ การทำจีวรพระจากขยะรีไซเคิล 0:32
 • สอนคน สร้างงานให้ชุมชน 0:44
 • กิจของสงฆ์ กับ การรีไซเคิลขยะ 1:04
 • จุดเริ่มต้นของการจัดการขยะ 1:50
 • ขั้นตอนการทำจีวรพระ 2:58
 • จีวรพระงดงามตามพระไตรปิฎก 4:17
 • จีวรพระหนึ่งเดียวในโลก 14:20
 • ทำบุญด้วยการคัดแยกขยะ 6:01
 • แยกขยะก่อนบริจาค 7:06
 • การผลิตน้ำมันจากเศษพลาสติก 8:40
 • จุดเริ่มต้นการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ประโยชน์ 9:13
 • ถ่ายไฟฉายเก่าทำทางเดินให้คนพิการ 9:33
 • ทำบุญด้วยการให้ขยะรีไซเคิล 9:53
 • อานิสงส์ของการเก็บ มี 5 ประการ 10: 07
 • รีไซเคิลขยะภายนอก ล้างขยะ(สมอง) ภายใน (ดารานักแสดงเกรท วรินทร) 11:05
 • รีไซเคิลขยะด้วยจิตสำนึก ล้างขยะ(สมอง) ภายใน 11:40
 • ศูนย์เรียนรู้ สอนคน สร้างงานให้ชุมชน 12:05
 • ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ฐาน 12:12
 • การแปรรูปเศษอาหาร ผลิตปุ๋ยหมัก และก๊าซชีวภาพ 12:21
 • ศูนย์เรียนรู้ขยะพลาสติก คัดแยก, รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ 12:56
 • ศูนย์เรียนรู้พลาสติก สอนคน สร้างงานให้ชุมชน 13:31

ศูนย์เรียนรู้ การคัดแยกขยะ พลาสติก จีวร รีไซเคิล จาก ขวดพลาสติก