พระอภิธรรมปิฎก

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก-วัดจากแดง
nettippakarana-by-useo-chantasaro-cover
Watch LaterAdded
study-of-the-tripitaka-novice-course
Watch LaterAdded
cover-Recite-the-Tipitaka-2020-Chanting-the-Great-Priest-Chao-Phraya-River-Cruise-watchakdaeng-1DEC2019
600128
Watch LaterAdded
jitasankha-Phansak-Opaso
Watch LaterAdded
thammachariya-course-tipitaka-abhidhamma-pitaka-silakkhanthwakh-cover
Watch LaterAdded
Thammachariya-Course-Tipitaka-Abhidhamma-Pitaka-Atthasalini
Watch LaterAdded
buddhist-scripture-presentation-ceremony
Watch LaterAdded

หมวดหมู่ย่อย พระอภิธรรมปิฎก หรือเรียกย่อๆ ว่า พระอภิธรรม ประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาการ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคล