สวดมนต์ข้ามปี "สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘"

สวดมนต์ข้ามปี “สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘”

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2143168935734592&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2143175202400632&type=3

โพสที่เกี่ยวกับ กิจกรรมวันปีใหม่ :

สวดมนต์ข้ามปี “สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘”