เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก คัมภีร์ปทรูปสิทธิ โดย พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ

เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก เรียนบาลี เรียนสด ที่วัดจากแดง โดย พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ ติดตามถ่ายทอดสด เรียนออนไลน์ ได้ที่เพจ เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สอนโดย อาจารย์พระมหากฤษดา โอภาโส และ อาจารย์พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ บันทึกภาพและเสียงโดย พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ

ติดตาม การเรียนการสอนบาลี ถ่ายทอดสด ออนไลน์:

เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน:

พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ 084-4294624, mahapohg1977@hotmail.com วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เรียนบาลี วัดจากแดง เพื่อพระไตรปิฎก
คำสำคัญ: เรียน ศึกษา ภาษา เรียนบาลี บาลี อภิธรรม ปาฬิ ปาลี พระ ไตรปิฎก ลูกศิษย์ วัด พระ พระวัดจากแดง  ปทรูปสิทธิ อาขยาตกัณฑ์ อาขยาต สมาสกัณฑ์ กัณฑ์ สูตร สมาคมมหาเปรียญ คนเรียนบาลี บาลีศึกษา รักษาพุทธพจน์ 

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก คัมภีร์ปทรูปสิทธิ โดย พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ