เรื่องจริงผ่านจอ ยายลั้ง ผู้ทำบุญ ลดขยะถุงพลาสติก

สัมภาษณ์ บันทึกเทปวีดีโอ ยายลั้ง หรือ คุณยายวิไลพร ประกิจ ชาวชุมชนแห่งคุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ผู้ทำบุญ ลดขยะถุงพลาสติก ถวาย วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บันทึกเทปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดย รายการ เรื่องจริงผ่านจอ รายการสารคดีเชิงข่าวนำเสนอภาพจริงและเสียงจริง ตีแผ่ทุกเรื่องราวในสังคมได้รับรู้ ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22:40 น.

เรื่องจริงผ่านจอ พิธีกร

  • คุณมณีรัตน์ ปัญญประเสริฐกุล โปรดิวเซอร์รายการเรื่องจริงผ่านจอ

เรื่องจริงผ่านจอล่าสุด2563 :

รถรับขวดพลาสติก วัดจากแดง

ติดต่อเรื่องการบริจาคขวดนํ้าพลาสติก หรือต้องการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการขยะของ วัด วัดจากแดง คุณโยมแอน คลิกโทร: 066-159-9558


คำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ: เรื่องจริงผ่านจอ พิธีกร, เรื่องจริงผ่านจอ วิกิ, เรื่องจริงผ่านจอ ผี, เรื่องจริงผ่านเฟส, พิธีกรเรื่องจริงผ่านจอ ปัจจุบัน, บางกระเจ้า บางกะเจ้า ขยะ เศษ ขยะพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงแกง ถุงขยะ บริจาค ทาน ทำบุญ มอบ ถวาย วัด รีไซเคิล นำมัน รถยนต์ วัด วัดจากแดง สิ่งแวดล้อม ชาวบ้าน ชาวชุมชน ชุมชน รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก, ลดถุงพลาสติก, โฆษณา ลดใช้ถุงพลาสติก, ลดขยะพลาสติก, การใช้ถุงพลาสติก, สารคดี ขยะพลาสติก, วัด จัดการขยะ, การจัดการขยะในวัด

เรื่องจริงผ่านจอ ยายลั้ง ผู้ทำบุญ ลดขยะถุงพลาสติก