ฮงเส็งการทอ ถวาย หน้ากากผ้า 4,000 ชิ้น ให้วัดจากแดง แจกจ่ายให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด Hong Seng Knitting Co., Ltd ได้ถวาย หน้ากากผ้า 4,000 ชิ้น มอบถวาย วัดจากแดง ทางบริษัท ได้นำผ้าดิบๆจากทางวัด ไปตัดและย้อมเป็นหน้ากากอนามัย เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ทางวัดจากแดง จึงได้มีมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน เพื่อนำไปส่งแจกจ่ายถวายพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศไทย ใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

ฮงเส็งการทอ มอบหน้ากากผ้า 4,000 ชิ้น วัดจากแดง

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกชั้นนำระดับโลก มีบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินกิจการมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีพนักงานในเครือจำนวนกว่า 10,000 คน ได้รับรองระบบมาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบ ISO 14001:2015 , มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมในการผลิตเสื้อผ้า (Worldwide Responsible Accredited Production : WRAP) และ ระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงงานที่มุ่งเน้นการต่อต้านผู้ก่อการร้าย (Customer and Trade Partnership Against Terrorism : C-TPAT)
เว็บไซต์บริษัท : www.hongseng.com

โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:


คำสำคัญ:

covid-19, covid 19, corona virus, โควิด, โควิด-19, โคโรน่า ไวรัส, โรคระบาด, มาตรการ, บริจาค, ถวาย, มอบ, ปัญหา, สุขภาพ, สาธารณสุข, โรงพยาบาล, หน้ากาก, หน้ากากอนามัย, หน้ากากผ้า, ติดเชื้อ, ป่วย, รักษา, ป้องกัน

ฮงเส็งการทอ ถวาย หน้ากากผ้า 4,000 ชิ้น ให้วัดจากแดง แจกจ่ายให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ