บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมกายสังขาร อุทิศบุญให้แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง พร้อมคณะสงฆ์ บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมกายสังขาร อุทิศบุญให้แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน (ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างศานติ)  และสาวิกาสิกขาลัย ซึ่งคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยในระหว่างงานพิธี ท่านเจ้าคุณได้มอบผ้าไตรจีวรจากการรีไซเคิล ให้กับคุณยายตุ๋ม พี่สาวของแม่ชีศันสนีย์ ซึ่งผ้าไตรจีวรชุดนี้ คือผืนที่ทำมาจากขวดพลาสติก ที่เสถียรธรรมสถาน ได้จัดโครงการบริจาคขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ ตั้งแต่เมื่อ ๔ ปี ที่แล้ว นำโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ได้รณรงค์ให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ได้เรียนรู้ตนเองจากการคัดแยกขยะ อย่างเข้าใจในกระบวนวิถีทางธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง คือ การส่งต่อขวดพลาสติกใช้แล้วที่ได้เก็บรวบรวมเหล่านี้ บริจาคให้กับวัดจากแดง นำไปรีไซเคิล ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถีพุทธ

บำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมกายสังขาร แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน

 

คลิกดู..อัลบั้มรูป

 

โพสที่เกี่ยวข้อง:

สวดอภิธรรมกายสังขารการคืนสู่ธรรมชาติของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต