หน้ากากอนามัยผ้า สำหรับพระ

หน้ากากอนามัยผ้า สำหรับพระสงฆ์ ผลิตจาก ขวดน้ำพลาสติก

หน้ากากอนามัย ผ้า วัดจากแดง ขวดพลาสติกเนื่องด้วยสถานการณ์ โคโรน่าไวรัส หรือโรคระบาด covid-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก และแนวโน้มความรุนแรงยังไม่ได้ลดลง จิตอาสา วัดจากแดง ผลิต หน้ากากอนามัยผ้า สำหรับพระสงฆ์ ผลิตจาก ขวดน้ำพลาสติก หรือ หน้ากากผ้าจาก ขวดพลาสติก รีไซเคิล ตัดเย็บโดยช่างเย็บผ้าจิตอาสา วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทปราการ ผลิตใช้เองในวัด มอบให้พระสงฆ์ รวม ๘๐ รูป ใช้ผ้าที่ผลิตเพื่อทำจีวรทอจากขวดพลาสติกรีไซเคิล และผลิต หน้ากากอนามัย ผ้าสีขาว สำหรับแม่ชี รวม ๕๐ ท่าน ใช้สำหรับสวมใส่ในเวลาที่ต้องมาทำกิจกรรมรวมกัน เช่น สวดมนต์ หรือไปโรงพยาบาล สามารถซักล้างนำมาใช้ซ้ำได้


ภาพและข่าวจาก:

ศรัญญา ทองทับ. (2563). พึ่งพาตัวเอง ! วัดจากแดงสุดแนว ทำ หน้ากากผ้าจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ใช้เอง. เข้าถึงได้จาก https://www.thebangkokinsight.com/305002/

หน้ากากอนามัยผ้า สำหรับพระสงฆ์