ถุงขยะแชมเปี้ยน ส่งมอบกำลังใจสู่ชาวชุมชน วัดจากแดง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สืบเนื่องจาก ผลกระทบของสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลให้ชาวบ้านหลายชุมชนประสบปัญหาต่างๆ ทางบริษัทจึงส่งมอบกำลังใจ และถุงยังชีพให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ถุงขยะ หลากหลายชนิด ได้จัดกิจกรรม ถุงขยะแชมเปี้ยน ร่วมกับวัดจากแดง ส่งมอบกำลังใจ และ ถุงยังชีพ  ให้แก่ ชาวชุมชนโดยรอบ วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง จ.สมุทรปราการ โดยมี พระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง พระอาจารย์ทิพากร อริโย และทีมงาน อสม ผู้ใหญ่บ้าน มารับมอบกำลังใจ และช่วยดำเนินการในการแจกถุงยังชีพในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ศีลให้พรแก่ชาวบ้าน และยังให้ความรู้ในเรื่องการแยกขยะ เพื่อให้ชาวบ้านเรียนรู้หาวิธีการเพิ่มรายได้เข้าสู่ครัวเรือนอีกด้วย

 


ภาพและข่าวจาก:


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ถุงขยะแชมเปี้ยน ส่งมอบกำลังใจ สู่ชาวชุมชน วัดจากแดง