มาตรการรองรับ โควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาทำบุญทำกุศลที่ วัดจากแดง

มาตรการรองรับ โควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาทำบุญทำกุศลที่ วัดจากแดง :  เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่าน ศาลาฉัน ณ วัดจากแดง ที่เตรียมจะมีการพิจารณาฉันภัตตาหารเพล ที่นี่จะมีแม่ครัวจัดเตรียมภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และบางส่วนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดจากแดง ก็จะมาร่วมถวายภัตตาหารเพลด้วยส่วนหนึ่ง

MBA-Poster-update2019-12-07
มาตรการ: จุดตรวจ ควบคุมการเข้าออกบุคลากร ญาติโยมที่มาทำกิจกรรมภายในวัดจากแดง

 

สำหรับญาติโยมที่จะเดินทางมาทำบุญที่วัด ยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติ ทางวัดได้เตรียมมาตรการในการดูและป้องกันโรคระบาด โควิด-19 ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางมาทำบุญทำกุศลมาร่วมบำเพ็ญบารมีที่วัดจากแดงได้สบายใจ 

ตรวจวัดไข้ วัดจากแดง
มาตรการ: จุดตรวจวัดไข้ โดย พระสงฆ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่วัด ช่วยตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับบุคลากร และผู้ที่เดินทางเข้ามาทำบุญภายในวัด

 

 

อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19
มาตรการ: “อุโมงค์พระทำ” จุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทุกคนที่อยู่ในบริเวณวัด

 

เจล มาตรการป้องกัน โควิด-19
มาตรการ: ตั้งจุดล้างมือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เจล 70 เปอร์เซ็นต์ ทั่วบริเวณวัด

มาตรการในการดูและด้านสุขอนามัยช่วยโควิด-19

เมื่อญาติโยมเดินทางมาถึงที่หน้าประตูวัด จะพบกับจุดสกัด เจ้าหน้าที่วัด ก็คือ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จะดูแลเรื่องหน้ากาอนามัย วัดอุณหภูมิของสาธุชนทั้งหลาย เพื่อกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิของร่างกายเกิน 37.5 องศา ห้ามไม่ให้เข้ามาในบริเวณวัด สำหรับญาติโยมที่มีอุณหภูมิปกติ 36 องศาขึ้นไปไม่เกิน 37.5 องศา จะสามารถเข้ามาในบริเวณวัดได้ และเมื่อตรวจวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยก็จะมีมาตรการในการให้ญาติโยมสาธุชนล้างไม้ล้างมือ เพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้เตรียมแอลกอฮอล์เจล 70% ตามมาตรฐานสาธารณสุข สามารถใช้ล้างทำความสะอาดมือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็ยังมี “อุโมงค์พระทำ” ที่ใช้สำหรับพ่นละอองน้ำสำหรับฆ่าเชื้อ ซึ่งทางวัดใช้น้ำยา โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้ที่สัมผัส 

แม่ครัว แดง วัดจากแดง
มาตรการ: โภชนาการและสุขอนามัย ในการจัดเตรียมภัตตาหารสำหรับภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป

 

มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความสบายใจให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทำกุศลภายในวัด ที่ศาลาวัดเราจะทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วจึงนำภัตตาหารมาจัดเตรียม แม่ครัวของวัดได้รับการอบรม แนะนำในเรื่องของสุขอนามัยเบื้องต้น มีการใส่หมวก สวมถุงมือ เพื่อรักษาความสะอาด 

 

 

สุขอนามัยในอาหาร

มาตรการความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย

  • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสกับอาหารและหลังจากการสัมผัสกับอาหารดิบ (เช่น เนื้อสัตว์ ไข่) ถังขยะ สัตว์เลี้ยง หรือหลังจากการเข้าห้องน้ำ
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวทั้งหมดภายหลังการเตรียมอาหาร
  • แยกเขียงอาหารดิบและอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน โดยอาจใช้เขียงคนละสี
  • ปิดฝาภาชนะบรรจุอาหารทุกครั้งจนกว่าจะรับประทานเพื่อป้องกันเชื้อโรคสัมผัสกับอาหาร
  • เก็บและจัดเตรียมอาหารดิบแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
  • ห้ามมิให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นใดเข้าใกล้ส่วนจัดเตรียมและรับประทานอาหาร

 

พระมหาบุญชู วัดจากแดง

 

มาตรการเกี่ยวกับ ภิกษุสงฆ์สามเณร ที่เป็นชาวต่างชาติ

บางคนอาจสงสัยว่า วัดจากแดง เป็นวัดนานาชาติ มีชาวต่างประเทศเดินทางมาพัก มาเรียน เข้าออกที่วัด มีญาติโยมที่เป็นชาวต่างประเทศ มาที่วัด ก็ขอให้สบายใจว่า พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัด ที่วัดมีมาตรการในการกักตัว 14 วัน มีการส่งปิ่นโตส่งข้าวส่งน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางมาจากไหน มีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่ โดบปกติพระที่มาจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศ ก็จะเข้าสู่มาตราการเหมือนกันหมดทุกรูป ในนามตัวแทนวัดจากแดง ก็ขอเจริญพรญาติโยมว่าที่วัดมีความปลอดภัย สามารถเดินทางมาทำบุญทำกุศลได้ตามปกติ ขอเจริญพร

 

มาตรการป้องกัน โควิด-19
ภาพ: ญาติโยมสามารถเดินทางมาทำกิจกรรม ทาน-การให้-การถวาย-การบริจาค-ทำบุญ-ถวายสังฆทาน ได้อย่างปลอดภัยที่วัดจากแดง

คาถาบาลี ช่วยปัดเป่าโรค โควิด-๑๙ ให้พ้นไป

รตนตฺตยานุภาเวน        สพฺพเทวาน​ เตชสา
อุปฺปนฺโน​ โควิโต โรโค   สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ
ราชปุญฺญานุภาเวน       ทสปารมิตาหิ จ
อาโรคิยสุขญฺเจว        สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต​ ฯ

ความหมาย

โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไป ด้วยอานุภาพ​แห่งพระรัตนตรัย และด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวง ขอความไม่มีโรค​ ความสุข และความ​สวัสดี จงมีแก่ท่าน ด้วยพระบุญญานุภาพ และทศบารมีของพระราชา


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เกี่ยวกับโควิด-19

รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการรองรับ โควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาทำบุญทำกุศลที่ วัดจากแดง