มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ : ไทยประกันชีวิต ถวายข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ : ไทยประกันชีวิต เคียงข้างทุกชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid-19 ถวายข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วัดจากแดง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกระทันหัน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มดังกล่าว จึงใคร่ขอสนับสนุนเครื่องบริโภคผ่านโรงทานวัดจากแดง เพื่อสมทบศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง รับมอบเครื่องบริโภคดังนี้

  • ข้าวสาร บรรจุกระสอบละ 49 กิโลกรัม จำนวน 20 กระสอบ
  • น้ำดื่ม ขนาด 320 มิลลิลิตร (28 กล่อง) จำนวน 1,008 ขวด

นอกจากนี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ยังได้ร่วมสนับสนุนเครื่องบริโภคถวายโรงทาน ตามโครงการพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผ่านโรงทานวัดต่าง ๆ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ วัดธาตุทอง, วัดลาดพร้าว, วัดลาดปลาเค้า, วัดเสมียนนารี, วัดบัวขวัญ, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, วัดจากแดง, วัดอาวุธวิกสิตาราม, วัดไร่ขิง และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลกรวมถึงเชิญชวนไทยประกันชีวิตจิตอาสาที่มีความสามารถ ตัดเย็บหน้ากากผ้าจีวรถวายแก่พระสงฆ์และสามเณรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก อีกด้วย

 


ติดตามรายละเอียดกิจกรรมจาก ไทยประกันชีวิต:


โพสกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน:

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ : ไทยประกันชีวิต มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล