ผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยน มอบถุงขยะ 4,000 ใบ ให้วัดจากแดง

ผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยน มอบถุงขยะ 4,000 ใบ ให้วัดจากแดง

ถุงขยะ แชมเปี้ยน ขอสนับสนุนถุงขยะแบบแยกขยะ จำนวน 4000 ใบ ให้กับวัดจากแดง 

แยกขยะ เท่ากับ ลดขยะ

ผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยน มอบถุงขยะ 4,000 ใบ ให้วัดจากแดง