เสถียรธรรมสถาน คัดแยกขยะ บริจาคขวดพลาสติก ให้วัดจากแดง

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  ทีมจิตอาสาวัดจากแดง ได้นำรถบรรทุกไปรับ บริจาคขวดพลาสติก ที่เสถียรธรรมสถาน  ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ท่านได้มีนโยบายให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกัน จัดการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะขวดน้ำดื่มพลาสติก เก็บไว้เพื่อนำส่งต่อให้กับวัดจากแดง นำไปรีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวร โดยกิจกรรมนี้ เสถียรธรรมสถาน ได้ทำเป็นโครงการร่วมกับวัดจากแดง มาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 4 ปีแล้ว

แถลงการณ์

เสถียรธรรมสถาน ได้ออกแถลงการณ์ (ฉบับที่ 1) เพื่อแจ้งความคืบหน้าอาการป่วยของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ตามที่สาธารณชนได้รับทราบว่าท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว

ต่อมาเมื่อกลางปีพ.ศ. 2563 แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้ออีกครั้ง ท่านจึงได้เข้ารับการรักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ แต่เนื่องจากท่านยังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ ทำให้ธาตุขันธ์ของท่านอ่อนล้ามาก ในที่สุดแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย

เสถียรธรรมสถานจึงเลือกเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามเจตนารมณ์ของท่านที่เคยให้ไว้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะแพทย์ จึงพาท่านกลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถาน ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้ที่มีความรักและศรัทธาในท่านได้ร่วมแสดงความกตัญญู จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมใจกันภาวนาและระลึกถึงท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

โดยเสถียรธรรมสถานได้เปิดให้ร่วมลงนามพร้อมข้อความในสมุดเยี่ยม ที่บริเวณด้านหน้าเสถียรธรรมสถาน ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. (ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19) และเปิดการลงนามในสมุดเยี่ยมออนไลน์ด้วยเช่นกัน (ตาม link ด้านล่างนี้) พร้อมทั้งขอเชิญชวนทุกคนสวดมนต์จากทุกที่ถวายแด่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เพื่อสร้างพลังมหากุศลร่วมกันธรรมขอบพระคุณ

ลงนาม
คุณไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล (พี่แอน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง ร่วมลงนามพร้อมข้อความในสมุดเยี่ยม

ร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมออนไลน์

โพสที่เกี่ยวข้อง:

เสถียรธรรมสถาน คัดแยกขยะ บริจาคขวดพลาสติก ให้วัดจากแดง